Macaronika، اولین کارخانه در روسیه است که دسرهای مورد علاقه شما به نام ماکارون ها را درست می کند. ما این کیک ها را بر اساس دستور العمل های اصلی قدیمی همراه با فناوری های مدرن و با استفاده مواد طبیعی و خلاقیت در همه چیز آماده می کنیم. ما خوب می دانیم کیفیت چیست. هر روز ده ها نفر برای ایجاد ماکارون بسیار عالی فعالیت می کنند. روز به روز، سال به سال ما تلاش می کنیم تا کارآمدترین زنجیره تولید و فرآیندهای تجاری را بسازیم تا بتوانیم با تولید میلیون ها قطعه در سال، کیفیت بی نظیری از کیک ماکارون را به مشتریان ارائه دهیم. از سال ۲۰۱۷، کیفیت Macaronika در بازار روسیه مشابه ونظیری ندارد.

شروع همکاری سودمند متقابل